Kendetegn ved forskellige terapiformer

Når du går til psykolog, kan der være forskel på, hvilken terapiretning den enkelte psykolog anvender. Nogle bruger flere terapiformer blandet sammen, mens andre holder sig til en enkelt terapiretning. Her kan du læse en smule om to forskellige terapiformer.

Kognitiv terapi og adfærdsterapeutisk terapi

Eksempler på terapiformer inden for kognitiv terapi og adfærdsterapeutisk terapi er kognitiv adfærdsterapi (KAT), acceptance and commitment therapy (ACT), compassion focused therapy (CFT) og metakognitiv terapi. 

Ved hjælp af denne terapiform forstås psykiske problemer som en reaktion på negative reaktionsmønstre. Derudover kigges der på problematiske handlemåder, og hvordan personen forholder sig til følelser på.

Behandlingsformen er løsningsorienteret, hvor der er fokus på personens tanker og adfærd.

Eksistentiel terapi eller humanistisk terapi

Eksempler på denne terapiretning er eksistentiel fænomenologisk terapi eller klientcentreret psykoterapi.

Når det kommer til eksistentiel terapi og humanistisk terapi, bliver psykiske problemer anskuet på den måde, at de er en reaktion på den meningsløshed, en person kan opleve som en del af livets vilkår. Det kan eksempelvis være døden, den angst der er i forbindelse med at leve, samt den lidelse som livet også skal rumme.

Denne behandlingsforms fokus ligger primært på, at personen skal lære at acceptere livet selvom, at det også kan være ubehageligt til tider. Det er altså vigtigt, at personen får opbygget en ny tilgang til livet for at kunne håndtere det på bedste vis. Kort sagt skal personen øve sig på at acceptere sig selv og de barske realiteter, som livet byder på.